TÌM KIẾM

Chẩn đoán, sửa chữa điện máy xây dựng - Mục lục

02 / 02 / 2021

CHẨN ĐOÁN, SỬA CHỮA ĐIỆN MÁY XÂY DỰNG

Ngành đào tạo   : MÁY XÂY DỰNG

Mô hình học cụ : Giáo trình, máy tính, máy chiếu, mô hình hệ thống điện điều khiển máy xúc, bộ thiết bị chẩn đoán…

Biên soạn         : Th.s Phạm Viết Xuân
Điện Thoại        : 0975168968
Email               : vietxuance@gmail.com 

Mục lục

Chương 1: Kiến thức căn bản.

1.1. Khái niệm cơ - điện tử.

1.2. Căn bản về điện.

1.3. Ký hiệu các phần tử điện trên máy xây dựng.

1.4. Sơ đồ mạch điện trên máy xây dựng.

1.5. Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong chẩn đoán và sửa chữa.

            Chương 2: Phần tử điện trên máy xây dựng.

                     2.1. Phần tử cảm biến.

                   2.2. Phần tử điều khiển.

                   2.3. Phần tử chấp hành.

                   2.4. Phần tử hiển thị.

                   2.5. Phần tử dây dẫn điện.

        Chương 3: Chế độ bảo dưỡng máy xây dựng.

                     3.1. Khái niệm

                   3.2. Danh mục bảo dưỡng

                   3.3. Kỹ thuật bảo dưỡng

Chương 4: Chẩn đoán hư hỏng các hệ thống.

4.1. Phuơng pháp chẩn đoán

    4.1.1. Hệ thống chẩn đoán và Mã hư hỏng

                        4.1.2. Chẩn đoán bằng đo điện áp

                      4.1.3. Chẩn đoán không dùng thiết bị kiểm tra

                        4.1.4. Chẩn đoán bằng thiết bị

                      4.1.5. Thiết bị chẩn đoán

             4.1.6. Sử dụng máy chẩn đoán

4.2. Động cơ

4.3. Hệ thống thuỷ lực  

4.4. Hệ thống điều hòa không khí, sấy nóng

       4.5. Hệ thống mạng truyền thông

          Phụ Lục:

  1. Tài liệu máy komatsu
  2. Tài liều máy Caterpiller
  3. Tài liệu máy Volvo
  4. Tài liệu máy Hitachi
  5. Tài liệu máy kobelco
  6. Tài liệu máy Bomag
  7. Tài liệu máy cẩu
  8. Tài liệu máy rãi
  9. Tài liệu máy chuyên dùng