TÌM KIẾM

Khóa học Chẩn đoán, sửa chữa điện máy xây dựng

02 / 02 / 2021

Nội dung khóa học

Chương 1: Kiến thức căn bản.

1.1. Khái niệm cơ - điện tử.

1.2. Căn bản về điện.

1.3. Ký hiệu các phần tử điện trên máy xây dựng.

1.4. Sơ đồ mạch điện trên máy xây dựng.

1.5. Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong chẩn đoán và sửa chữa.

            Chương 2: Phần tử điện trên máy xây dựng.

                     2.1. Phần tử cảm biến.

                   2.2. Phần tử điều khiển.

                   2.3. Phần tử chấp hành.

                   2.4. Phần tử hiển thị.

                   2.5. Phần tử dây dẫn điện.

        Chương 3: Chế độ bảo dưỡng máy xây dựng.

                     3.1. Khái niệm

                   3.2. Danh mục bảo dưỡng

                   3.3. Kỹ thuật bảo dưỡng

Chương 4: Chẩn đoán hư hỏng các hệ thống.

4.1. Phuơng pháp chẩn đoán

    4.1.1. Hệ thống chẩn đoán và Mã hư hỏng

                        4.1.2. Chẩn đoán bằng đo điện áp

                      4.1.3. Chẩn đoán không dùng thiết bị kiểm tra

                        4.1.4. Chẩn đoán bằng thiết bị

                      4.1.5. Thiết bị chẩn đoán

             4.1.6. Sử dụng máy chẩn đoán

4.2. Động cơ

4.3. Hệ thống thuỷ lực  

4.4. Hệ thống điều hòa không khí, sấy nóng

       4.5. Hệ thống mạng truyền thông

          Phụ Lục:

 1. Tài liệu máy komatsu
 2. Tài liều máy Caterpiller
 3. Tài liệu máy Volvo
 4. Tài liệu máy Hitachi
 5. Tài liệu máy kobelco
 6. Tài liệu máy Bomag
 7. Tài liệu máy cẩu
 8. Tài liệu máy rãi
 9. Tài liệu máy chuyên dùng

  Nội dung khóa học:

   

   Chương 1: Kiến thức căn bản. 

  1.1. Khái niệm cơ - điện tử. 

  1.2. Căn bản về điện.

  1.3. Ký hiệu các phần tử điện trên máy xây dựng. 

  1.4. Sơ đồ mạch điện trên máy xây dựng. 

  1.5. Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong chẩn đoán và sửa chữa. 

   Chương 2: Phần tử điện trên máy xây dựng. 

  2.1. Phần tử cảm biến. 

  2.2. Phần tử điều khiển. 

  2.3. Phần tử chấp hành. 

  2.4. Phần tử hiển thị. 

  2.5. Phần tử dây dẫn điện. 

  Chương 3: Chế độ bảo dưỡng máy xây dựng. 

   

  3.1. Khái niệm 

  3.2. Danh mục bảo dưỡng 

  3.3. Kỹ thuật bảo dưỡng 

  Chương 4: Chẩn đoán điện

  4.1. Phuơng pháp chẩn đoán 

  4.2. Động cơ 

  4.3. Hệ thống thuỷ lực 

  4.4. Hệ thống điều hòa không khí, sấy nóng 

  4.5. Hệ thống mạng truyền thông 

  Phụ Lục: 

  Phụ lục 1: Ký hiệu các phần tử điện

  Phụ lục 2: Sơ đồ máy rãi Vogele 1600-2

  Phụ lục 3: Sơ đồ điện Komatsu PC200-8

  Phụ lục 4: Sơ đồ điện CAT 320D

  Phụ lục 5: Sơ đồ điện Doosan DX55

  Phụ lục 6: Sơ đồ điện DX140

  Phụ lục 7: Sơ đồ điện Hitachi Zx200-3

  Phụ lục 8: Sơ đồ điện Kobelco SK200-8

  Phụ lục 9: Sơ đồ điện Máy cẩu LTM1060-1