Thiết bị chẩn đoán Kobuta

Giá: Liên hệ

Thông tin liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thiết bị chẩn đoán động cơ Kobuta sử dụng phần mềm chính hãng với các chắc năng: đọc lỗi, xóa lỗi, xem dữ liệu hiện tại, kích hoạt thử và một số chức năng cài đặt khác.

Sử dụng trên các loại động cơ lắp trên: máy nông nghiệp, xe nâng hàng, máy đào