CAT SIS 2016

Giá: 2.000.000 VNĐ

Thông tin liên hệ

Mô tả sản phẩm

Tài liệu cung cấp cho bạn đọc các nội dung sau: Bảo dưỡng kỹ thuật máy xúc; sử dụng máy xúc; công tác kiểm tra, điều chỉnh; tổ chức thi công và an toàn; Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa; Sơ đồ điện, sơ đồ thủy lực; cách tháo lắp các chi tiết cụm chi tiết máy; Mã lỗi và phương pháp sửa chữa các mã lỗi.

Shop manual, repaid service, wiring diagram, hydraulic, Ecu, ECM, LCD

Cat sis 2016