Bộ giả lập tín hiệu cảm biến trục cơ, cảm biến trục cam

Giá: Liên hệ

Thông tin liên hệ

Mô tả sản phẩm

Bộ giả lập cảm biến trục cơ, trục cam để thay thế tín hiệu từ cảm biến đưa về hộp đen động cơ, giúp cho động cơ có tín hiệu để phun nhiên liệu. 
Dùng để giả lập tín hiểu đưa vào hộp đen động cơ khi sửa chữa.