Bộ đo lưu lượng thủy lực

Giá: 1.500 VNĐ

Thông tin liên hệ

Mô tả sản phẩm

Bộ đo lưu lượng, áp suất và nhiệt độ dầu thủy lực. 
Cơ động và chủ động khi thăm khám thủy lực trên máy.