Ống rail máy volvo

Giá: Liên hệ

Thông tin liên hệ

Mô tả sản phẩm

Cung cấp ống rail máy volvo,

Wheel Loader: L110E, L110F, L120E, L120F, L150E, L150F, L180E, L180F, L220E, L220F, L330E, L350F, L60E, L60F, L70E, L70F, L90E, L90F

Articulated Hauler: A25D, A25E, A30D, A30E, A35D, A35E, A40D, A40E, T450D,

Excavator: EC135B, EC140B, EC140C, EC160B, EC160C, EC180B, EC180C, EC210B, EC210C, EC235C, EC240B, EC240C, EC290B, EC290C, EC330B, EC330C, EC360B, EC360C, EC460B, EC460C, EC700C, EC700B, EC700C, ECR145C, ECR235C, ECR305C, EW140B, EW140C, EW145B, EW145C, EW160B, EW160C, EW180B, EW180C, EW200B, EW210C, FC2121C, FC2421C, FC2924C, FC3329C, PL4611

Grader: G710B, G720B, G726B, G730B, G740B, G746B, G780B, G930, G940, G946, G960, G970, G976, G990