Bộ đồng hồ đo áp

Giá: 1.500.000 VNĐ

Thông tin liên hệ

Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ đồng hồ đo áp suất thủy lực gồm:
·       4 đồng hồ đo áp suất,
·        4 ống dây áp lực cao,
·        10 khớp nối ren,
·        1 khớp nối nhanh.
Hỗ trợ các dòng máy sau:
KOMATSU: 4D95  6D95  6D102  6D107  6D108  6D125
PC60 100 120 130 200  210  220  250  300  350  400  -1 -2 -3 -5 - 6 -7 -8
CATERPILLAR:  E307  E312  E320 E300 E307A  E312A  E320A  E325A E330A   E307B  E312B E325D  E329D E330D
E200B E320B 320B 322B 325B 330B   E320C  E320C  E325C  E330C  E320D   
HITACHI: EX60  EX100  EX220  EX300  EX120  EX200  EX210  EX230    EX240  EX250
EX270-2  EX400 EX450 -1 -2 -3 -5 -6
ZAXIS ZAX ZX 55 70 100 120 200 210 230 240 250 270 300 330 360 450 -1 -2 -3 
KOBELCO: SK60 SK100  SK200 SK210LC SK250 SK120  SK220  SK300
SK230 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 
HYUNDAI: R60-7  R130-5 R130-7 R200 R200-5 R210 R210-7 R215-7 R220-5 R225-7
R260-5  R290  R300-5 R320 R420 R450-3 R450-5 130 215  220 225
KATO: HD700-5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD800-5 HD8007 HD820  HD900-5
HD900-7 HD880 450 510 512 700 820 1023 2045 
SUMITOMO: SH60 SH100 SH120 SH210 SH200 SH220 SH280 SH300 
VOLVO: EC210B  EC240B  EC290B  EC360B  EC460B
MITSUBISHI: MS110  MS120  MS180  MS230  MS280 
DAEWOOD: DH220-5  DH225-7  DH130-7  DH280.